Atatürk Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyet’nin kurucusudur. Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kadar izlenen yol, Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde olmuştur. Bu nedenle de Atatürk’ün öğretileri bir hayli önem teşkil ediyor. Bu…